Политика за поверителност

Naturafood.net използва „бисквитки“ за целите на предоставянето на услуги в случаи като: запазване на настройките на услугата, запазване на критериите за търсене, автоматично влизане, статистика, „бисквитки“ за управление на банерната система.

Бисквитки на трети страни: Уебсайтът използва Google Analytics за статистически цели. Информация за използването на „Бисквитките“ от тяхна страна можете да намерите на техния уебсайт.

Naturafood.net не съхранява лични данни в бисквитки.

Имате възможност да промените настройките на браузъра си по всяко време: да приемате всички Бисквитки, да искате разрешение за всяка Бисквитка или да забраните всички Бисквитки. Информация за настройките на вашия браузър можете да намерите в документацията му.

Поради факта, че „бисквитките“ са необходими за нормалното функциониране на уебсайта, деактивирането им може да доведе до невъзможност за използване на някои функционалности на уебсайта.

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Бисквитките са данни, които се съхраняват във вашия браузър. Те се използват за съхраняване на настройки и идентификатори, необходими за някои от услугите, предлагани от уебсайта.

Naturafood.net прилага строги политики в съответствие с новите изисквания на ЕС.

Бисквитките се използват за следните цели:

Контрол на сесията и навигацията (идентификатор на сесията, сигурност, предишна стъпка за бутона „Отмени“ и т.н.) – Срок на съхранение: Временно (докато сте на уебсайта). Тези „бисквитки“ са технически необходими за влизане, навигация и използване на Уебсайта. Уебсайтът не може да функционира надеждно и нормално без тях.

Термин за съхранение: До 6/шест/ месеца от последното посещение.

Контрол на бисквитките в браузъра

Ако желаете, можете да използвате настройките на браузъра си, за да изтриете и/или забраните „бисквитките“ от определен уебсайт или от всички уебсайтове. Можете да научите повече за това на сайта aboutcookies.org.

Политика за поверителност

На 25th май 2018 г. Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) влезе в сила. Той е приет от Европейския съюз и има за цел да хармонизира политиките на държавите – членки на ЕС, по отношение на събирането и използването на лични данни, както и да защити правото на неприкосновеност на личния живот, защитата на данните и да предотврати злоупотребата с лични данни или информация. Регламентът е задължителен за всички държави – членки на Европейския съюз, и оказва пряко въздействие върху законодателството на държавите, като дори да противоречи на законодателството на дадена държава членка, този регламент е приложим.

С Регламент (ЕС) 2016/679 се въвеждат редица изисквания, които трябва да се прилагат от Naturafood.net. Трябва да ви информираме кои данни използваме и защо, трябва да поискаме вашето разрешение, преди да ги използваме, и трябва да посочим всички трети страни/други компании, на които евентуално можем да предадем вашите данни. Моля, имайте предвид, че Naturafood.net използва стандартизирани услуги, като например Google Analytics. Всички данни, които позволяват идентифициране на потребителя, се считат за лични данни. Това могат да бъдат имейл, имена, номер на мобилен телефон, домашен адрес, IP адрес.

Naturafood.net не изисква никаква регистрация на потребители, имена, предоставяне на телефонен номер, адрес, име и други.

Naturafood.net не събира директно никакви данни от потребителите, освен бисквитки. Другите данни, които уебсайтът събира, като логове за IP адреси и данни от Google Analytics, са защитени от съответните доставчици на услуги в съответствие с техните условия за поверителност. Superhosting.bg – https://blog.superhosting.bg/gdpr.html (Идентификатор на устройството (device ID) за мобилни приложения, с високо ниво на уникалност; Идентификатор на браузъра, с високо ниво на уникалност; История на посетените страници, включително вторична обработка, с цел установяване на предпочитаните от Вас видове съдържание; История на търсенето Ви в нашите страници; Някои видове поведение – като списък на прегледаните реклами според тяхната категория и Вашето взаимодействие с тях – видимост на рекламата в браузъра Ви; направени кликвания; натискане на бутон за скриване на рекламата и др.)

Данни, събрани от четене Бисквитки:

Когато използвате нашия уебсайт Naturafood.net, ние използваме бисквитки. Това са малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра към използвания браузър и се съхраняват на вашето устройство, за да може уебсайтът да го идентифицира. Повечето „бисквитки“ не съдържат чувствителна информация за вас или лични данни, с които да можем да ви идентифицираме директно. Бисквитките по същество са мониторинг на вашето поведение в следните направления:

проследяване на секциите в нашия уебсайт, които посещавате;

Колко време прекарвате в даден уебсайт;

Рекламите, които сте видели и/или следили;

Когато посещавате нашите уебсайтове или уебсайтовете на нашите партньори, които използват нашите Java скриптове и др.

Споделяне на данни с трети страни

Naturafood.net не разрешава използването, не продава, не разкрива и не споделя данни за вас (лични данни по смисъла на ОРЗД) с други лица, освен ако това не е необходимо, за да ви предоставим исканите услуги и когато сте дали съгласието си или в един от следните случаи: Google с нейните продукти Google Analytics, Google Adwords, Google Adsense и Facebook или по нареждане на държавни и съдебни органи.

Съхраняване на данни:

Данните се съхраняват на защитени сървъри, наети от специализиран доставчик на такъв тип услуги на територията на Република България. Naturafood.net ограничава достъпа до данни за своите клиенти дори за собствените си служители. Съхраняваме данни за период до 1 (една) година.

Права на потребителя

Потребителите на услугите на Naturafood.net имат право да поискат информация за това какъв вид лични данни се обработват за конкретен потребител, да видят събраните данни, да коригират лични данни (ако такива са събрани), да изтрият или ограничат лични данни, да възразят срещу използването или събирането на лични данни, както и да подадат жалба до съответния надзорен орган.

Връзка към регламента за GDPR:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0679