Защо Natura?


Защо да изберете продуктите с търговска марка „Natura”?

Ф ирмата има изградена и интегрирана система за качествен контрол, базирана на принципите на международните стандарти ISO 9001 и ISO 22000, сертифицирана от утвърдената компания DNVGL. Също така сме преминали социален одит SMETA 4 Pillars от Bureau Veritas;

- Качеството обозначено на опаковката съответства на качеството на суровината в пакета;

- Използват се само специално подбрани суровини;

- Отлични хигиенни условия за работа и съхранение на продуктите;

Н епрекъснатост на доставката на суровини. За тази цел са създадени и се поддържат дълготрайни партньорства, както с България, така и с Етиопия, Киргизстан, Италия, Тайланд, Египет, Камбоджа, САЩ, Китай и Франция;

- Почистване и сортировка на стоките чрез използване на съвременна техника;

- Специално разработени потребителски опаковки с оригинален дизайн и функционалност, съобразен с европейските норми и директиви;

- Поддържане на широк асортимент от продукти, подходящ за приготвяне на различни ястия от местната и чуждестранната кухня.

Грижим се за здравословното хранене на всяко българско семейство.